Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 8.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Pinesker Oy
Y-tunnus: 2647654-1
Metsänneidonkuja 6
02130 Espoo

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Sanna Suonpää
sanna@pinesker.com
050 3000 390

3. REKISTERIN NIMI
Pinesker Oy:n asiakasrekisteri

Pinesker Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään Pinesker Oy:n ja sen asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hoitamiseen (henkilötietolaki 8 § 1 momentti 5 kohta).

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Pinesker Oy:n asiakasrekisteriin voidaan tallettaa seuraavia tietoja Pinesker Oy:n asiakkaista:
•    etu- ja sukunimet
•    osoite
•    puhelinnumerot
•    sähköpostiosoitteet
•    asiakkaalle kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
•    suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
•    Pinesker Oy:n asiakasrekisteriin talletettujen henkilötietojen luovutusluvat ja -kiellot
Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. 

5.  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Pinesker Oy:n asiakasrekisteriin talletetut henkilötiedot saadaan asiakkailta itseltään sekä luovutuksina Pinesker Oy:n yhteistyökumppaneilta, jos ne ovat saaneet luovutukseen asiakkaan luvan.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Pinesker Oy voi luovuttaa Pinesker Oy:n asiakasrekisteriin talletettuja asiakkaidensa henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen asennus- ja palvelutehtäviin henkilötietolain (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Pinesker Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu Pinesker Oy:n sähköiseen käyttöjärjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston, palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain Pinesker Oy:n henkilökunta. Osittain asiakkaan tietoja löytyy myös paperisena sopimusten muodossa. Nämä on arkistoitu ja niitä säilytetään turvallisessa paikassa.  

9. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS
Pinesker Oy:n asiakasrekisteriin rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus kieltää Pinesker Oy:ta käsittelemästä ja/tai luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai etämyyntiä  koskevista asioista. Kiellon voi tehdä joko kirjallisesti postittamalla allekirjoitetun kiellon Pinesker Oy:n postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sanna@pinesker.com.

10. REKISTERÖIDYN TARKASTUS OIKEUS
Pinesker Oy:n asiakasrekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Asiakas voi tehdä tarkastuspyynnön joko kirjallisesti postittamalla allekirjoitetun kiellon Pinesker Oy:n postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun sanna@pinesker.com

11. TIEDON KORJAAMINEN TAI POISTAMINEN
Pinesker Oy korjaa, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen asiakastiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.