Ei ole yhdentekevää, miltä myymälässäsi tai ravintolassasi kuulostaa. - Taustamusiikilla on tutkitusti merkittävä vaikutus tunnelmaan ja tunnelmalla puolestaan asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. 

Muistatko, millaista musiikkia soitetaan suosikkiravintolassasi tai lähikaupassasi? – Ehkäpä et. Hyvin suunniteltu taustamusiikki on nimensä mukaisesti taustalla: se ei häiritse, eikä vie väärällä tavalla huomiota. Hyvin suunniteltuna se on saumaton ja eheä osa ravintola- tai myymäläkonseptia. Se toimii tiedostamattomalla tasolla luoden tunnelmaa ja vaikuttaen asiakkaiden mielentilaan.

Taustamusiikissa asiakaskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä on kolme: tempo, tyyli ja voimakkuus. Näillä kaikilla on vahva vaikutus siihen, kuinka paljon asiakkaasi haluaa uhrata aikaansa ja rahaansa toimitilassasi. – Melko oleellisia asioita liiketoiminnan kannalta, vai mitä?

VIISI VINKKIÄ TAUSTAMUSIIKIN SUUNNITTELUUN

Taustamusiikki ei ole välttämätön paha, eikä sen suunnittelua myöskään saisi tehdä liian heppoisin perustein. Musiikkivalinnat eivät saisi perustua olettamuksiin tai kenenkään henkilökohtaisiin mieltymyksiin, vaan ne tulisi tehdä faktapohjaisesti. Taustamusiikilla on oma tarkkaan määritelty tehtävänsä, joka sen tulee täyttää.

Ohessa listaa asioista, jotka tulisi ottaa huomioon taustamusiikkia suunniteltaessa.

1.    BRÄNDISI MUKAISESTI
Musiikin tulee istua paikan luonteeseen. Sen tulee kytkeytyä brändin ytimeen ja olla täysin linjassa sen kanssa. Mikäli musiikki poikkeaa täysin brändisi tyylistä, voit olla varma, että se vaikuttaa kielteisesti asiakkaittesi viihtyvyyteen tai vetää puoleensa ei-tavoiteltavia kohderyhmiä.

2.    TUNNE ASIAKKAASI
Taustamusiikin ydin on asiakastuntemus. On tärkeää tietää paitsi se, ketä ja millaisia asiakkaasi ovat, myös, mitä he odottavat ostoskokemukselta.

3.    NOPEAA VAI HIDASTEMPOISTA?
Musiikin tempo vaikuttaa tiedostamattomasti ihmisten energiatasoon ja myös toiminnan tempoon. Tutkimukset osoittavat, että hidastempoinen musiikki saa asiakkaat viihtymään pidempään. Ravintoloissa, joissa asiakkaiden toivotaan viihtyvän pitkään, kannattaakin suosia hidastempoista musiikkia. Fast Food -ravintoloissa puolestaan nopeatempoista, joka saa ihmiset toimimaan nopeasti.

4.    MINKÄ TYYLISTÄ?
Musiikkityyli on kaikkein monisyisin osa taustamusiikin suunnittelua. Tyylin tulee olla täydellisesti linjassa brändin kanssa, mutta sen suunnittelussa tulee huomioida myös muita asioita. On tutkittu (mm. Mindy Pham: Effects of Music on Consumer Behavior, 2014), että esimerkiksi tuttu, pinnalla oleva musiikki ei välttämättä edistä myyntiä. Liian tuttu musiikki vie asiakkaan huomion liiaksi musiikkiin ja pois ostamisesta. Vastaavasti taas esimerkiksi klassisella musiikilla on todettu olevan suora yhteys asiakkaiden rahankäyttöön: myymälöissä, joissa soitetaan klassista musiikkia, asiakkaat ovat taipuvaisempia ostamaan kalliimpia tuotteita.

5.    MILLÄ VOLYYMILLA?
Myös taustamusiikin voimakkuudella voidaan vaikuttaa asiakkaiden viihtyvyyteen ja käyttäytymiseen. Voimakkuutta voidaan hyödyntää jopa kohderyhmien valikoitumisen keinona. Kovaääninen musiikki voi toimia houkuttimena nuorille asiakkaille, mutta karkottimena vanhemmille. – Tämä voi olla jopa joillekin myymälöille tai ravintoloille tietoinen valinta, jonka avulla tavoitellaan tietyn ikäistä kohderyhmää.

Ei siis ole yhdentekevää, millaisin perustein yrityksesi taustamusiikkivalinnat tehdään. Onnistunut taustamusiikki on myynnin generaattori – väline, jonka avulla lisäät asiakkaittesi viihtyvyyttä ja sitä kautta myös ostohalukkuutta.

Kuinka huolella sinun yrityksessäsi on tehty musiikkivalintoihin liittyvä taustatyö? Kuka teillä päättää, miltä brändisi kuulostaa?

Mikäli kaipaat apua taustamusiikkisi suunnitteluun, ota yhteyttä! Mediacone tekee suunnittelun puolestasi ja huolehtii tiloihisi musiikkiratkaisun, joka uudistuu automatisoidusti – brändillesi uskollisella tyylillä.

Lue myös: Annatko kehnon äänentoiston pilata taustamusiikkisi?
Lue tästä lisää aiheeseen liittyvää tutkimustietoa!
 

Tutustu myös Mediaconeen muihin asiakastilamarkkinoinnin ratkaisuihin!

 

Kirjoittaja:

Sanna Suonpää
Markkinointi- ja myyntijohtaja, Pinesker Media Company/Mediacone